การจัดหา/จัดเตรียมที่พัก

14063818_639562136202560_7817448966375606339_n 14053959_10208410292387427_7129902592312973285_n

การจัดหา/จัดเตรียมที่พักสำหรับอาสาสมัคร

โรงเรียนต้องมีการจัดเตรียมที่พักไว้ให้กับอาสาสมัคร  ซึ่งอาจจะเป็นบ้านหรือห้องพักก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงเรียนนั้นๆ โดยมีคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นไว้ใช้ภายในห้อง  เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ โคมไฟ เตารีด ตะกร้าผ้า ตู้เสื้อผ้า ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น ทั้งนั้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูมีหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีห้องน้ำ/ห้องส้วม ที่สะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ มีสบู่ล้างมือ กระดาษชำระไว้ในห้องน้ำ เพราะความสะอาดเป็นเรื่องใหญ่ของชาวต่างชาติ   หากโรงเรียนสามารถจัดหาชักโครกที่เป็นนั่งแทนโถส้อมแบบนั่งแบบยองๆได้จะเป็นการดี เพราะชาวต่างชาติในแถบตะวันตกไม่เคยชินกับแบบนั่งยองๆ

#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง