ท่านถาม เราตอบ:กิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว

ศูนย์ประสานงานครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว  (International Coordination Center for Volunteer Teachers, Thailand)
14079570_10153967523624952_3555490672710534290_nกิจกรรมครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว(International Coordination Center for Volunteer Teachers, Thailand หรือ ICCVTT) เป็นกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเพื่อนต่างชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยแนวคิดและความตั้งใจของทีมงาน (8 คน จากจีนและนิวซีแลนด์) โดยมี *นายวิชัย นทการเป็นหัวหน้าทีมงาน ให้นักเรียนไทยในชนบทที่ขาดทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในจังหวัดสระแก้ว มีโอกาสฝึกพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษกับครูอาสาสมัครต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีใจรักงานสอน จากทั่วมุมโลกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กิจกรรมที่ทำมาเป็นระยะเวลา 5 ปี สรุปยอดรวมอาสาสมัครตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 228 คน จาก 25 ชาติทั่วโลก เช่น จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ยูเครน อิตาลี โปแลนด์ บราซิล สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ไอแลนด์ ออสเตรีย ฝรั่งเศส  แอฟริกาใต้ เยอรมณี  อินโดนีเซีย และแคนาดา เป็นต้น  มีโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดอื่นๆ (สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี พิจิตร กาญจนบุรี และ ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 46 โรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองหอย ( **นางจิรวัฒน์ คุณเวียน)   สังกัด สพป.สก 2  เป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของอาสาสมัครต่างชาติและเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของอาสาสมัครนานาชาติ และกิจกรรมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองหอยมีอาสาสมัครมาจำนวน 5 รุ่นนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และขณะนี้ มี Mr. Andre Silva อายุ 43 ปี อาสาสมัครชาวบราซิล จบการศึกษาเกี่ยวกับเภสัชและชีววิทยา ส่วนอีกโรงเรียน Dr. Jo Bogaerts อายุ 32 ปี จบการศึกษาปริญญาเอกด้านภาษาศาสตร์ และ Miss Marieke Remans อายุ 30 ปี นักสังคมสงเคราะห์ จากเบลเยี่ยม และ Miss Huimin Mo  สาขาสังคมศาสตร์  จาก Shantou University จากประเทศจีน ช่วยสอนอยู่โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.สก 2 (รุ่นที่ 2)

พวกเราทีมงานเอาใจทำงาน ยินดีสละเวลา ทรัพย์และแรงใจ มุ่งมั่นทำงานนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง แต่ทว่า รอยยิ้มของภาพแห่งการเรียนรู้ของครูและนักเรียนทั้ง ไทยต่างชาติต่างหาก คือรางวัลที่พวกเราพึงปรารถนาเป็นที่สุด และหวังว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆแล้ว ยังหวังว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งจะช่วยเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ประทับใจตรึงตาชาวโลกได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ชาติไทยยืนหยัดบนเวทีโลกอย่างทัดเทียมนานาประเทศอย่างภาคภูมิใจ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมการทำงาน ภาพประทับใจและความรู้สึกดีๆของโครงการของพวกเราได้ที่  http://www.freevolunteerthailand.org

__________________________________________________________________________

** นางจิรวัฒน์ คุณเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.สก 2
การศึกษา: ค.บ.  (ภาษาอังกฤษ)  , กศ.ม (การบริหารการศึกษา)

* นายวิชัย นนทการ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านเขาจาน สพป.สก 2
การศึกษา:  กศ.บ. (เกียรตินิยม) การประถมศึกษา ,(ศศ.ม. พัฒนศึกษา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

Jason Report on August 30,2016