รร บ้านหินกอง_๑๘๐๓๒๖_0068

รร บ้านหินกอง_๑๘๐๓๒๖_0068