โรงเรียนที่เข้าร่วม

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ.2012- ค.ศ. 2018 จำนวน  83 โรงเรียน  ใน 18 จังหวัดได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม นครปฐม พิจิตร กาญจนบุรี นครนายก สมุทรปราการ  เพชรบูรณ์ น่าน และตราด และอาสาสมัครนานาชาติ จำนวน 3o ประเทศ ดูตารางการเดินทางมาได้ที่ http://www.freevolunteerthailand.org/accepted-volunteer-status/

No. โรงเรียน อำเภอ จังหวัด วันที่เข้าร่วม สถานะ
1 วัดพุทธิสาร วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-12 เริ่มต้นกิจกรรม
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา วัฒนานคร สระแก้ว มิ.ย.-13
3 บ้านภักดีแผ่นดิน วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-13
4 บ้านช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-13
5 ชุมชนบ้านแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-13
6 ร่มเกล้าฯ มัธยม วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-13
7 บ้านคลองมะนาว วัฒนานคร สระแก้ว ส.ค.-13
8 บ้านห้วยชัน วัฒนานคร สระแก้ว ส.ค.-13
9 กศน.วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว ส.ค.-12
10 บ้านทับใหม่ วัฒนานคร สระแก้ว พ.ค.-14
11 บ้านหนองใหญ่ วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-17
12 บ้านหนองหอย วัฒนานคร สระแก้ว พ.ค.-16 รร. แกนนำครูอาสาสมัครนานาชาติ
13 บ้านเนินสะอาด วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-17
14 บ้านสี่แยก วัฒนานคร สระแก้ว มิ.ย.-17
15 บ้านโป่งคอม วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-17
16 บ้านหนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-17
17 ชุมชนบ้านโนนจิก วัฒนานคร สระแก้ว พ.ค.-15
18 บ้านเขาจาน วัฒนานคร สระแก้ว ก.ค.-16
19 บ้านท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว พ.ย.-16
20 อนุบาลคลองหาด คลองหาด สระแก้ว พ.ค.-15
21 บ้านชุมทอง คลองหาด สระแก้ว ก.ค.-13
22 มหาธิคุณวิทยา คลองหาด สระแก้ว พ.ย.-13
23 บ้านซับน้อย คลองหาด สระแก้ว ม.ค.-17
24 บ้านหินกอง คลองหาด สระแก้ว มิ.ย.-17
25 ทับทิบสยาม 03 คลองหาด สระแก้ว มิ.ย.-16
26 อนุบาลวัดสระแก้ว เมือง สระแก้ว ก.ค.-13
27 บ้านวังจั่น เมือง สระแก้ว พ.ย.-13
28 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เมือง สระแก้ว พ.ย.-13
29 บ้านหนองเตียน เมือง สระแก้ว มิ.ย.-16
30 บ้านเทศบาลกิโลก สอง (ลัดกะสัง) เมือง สระแก้ว พ.ค.-15
31 เขาตระกรุบพํฒนา วังน้ำเย็น สระแก้ว ก.ค.-13
32 บ้านวังจรเข้ วังน้ำเย็น สระแก้ว ก.ย.-13
33 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ 101 วังน้ำเย็น สระแก้ว พ.ค.-14
34 บ้านทับหลวง วังน้ำเย็น สระแก้ว พ.ค.-14
35 อนุบาลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว ส.ค.-13
36 ศรีตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว ก.พ.-14
37 วัดหนองติม ตาพระยา สระแก้ว ต.ค.-15
38 บ้านเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สระแก้ว ก.ค.-13
39 บ้านจัดสรรสามัคคี อรัญประเทศ สระแก้ว ส.ค.-13
40 บ้านท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว มิ.ย.-14
41 บ้านแสนสุข อรัญประเทศ สระแก้ว ธ.ค.-17
42 อนุบาลศรีอรัญโญทัย อรัญประเทศ สระแก้ว ธ.ค.-17
43 อนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ส.ค.-14
44 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ก.ค.-14
45 บ้านเขาแหลม วังสมบูรณ์ สระแก้ว ส.ค.-14
46 บ้านซับมะนาว เขาฉกรรจ์ สระแก้ว มิ.ย.-14
47 บ้านคลองสิบสาม เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ม.ค.-16
48 บ้านโคกสูง โคกสูง สระแก้ว ม.ค.-18
49 วัดตะปอนน้อย ขลุง จันทบุรี ม.ค.-17
50 วัดวังยาวล่าง ขลุง จันทบุรี ม.ค.-17
51 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ก.ค.-18
52 บ้านบ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี ม.ค.-17
53 บางกะจะ บางกะจะ จันทบุรี ม.ค.-18
54 บ้านหนองปลาไหล บ้านบึง ชลบุรี ก.ค.-17
55 บ้านหุบบอน ศรีราชา ชลบุรี ก.ค.-17
56 วอนนภาศัพท์ เมือง ชลบุรี ก.ค.-17
57 ห้วยสาลิกา เมือง ชลบุรี ม.ค.-18
58 อนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี ส.ค.-18
59 นาป่ามโนรส เมือง ชลบุรี ม.ค.-18
60 บ้านหนองชาก บ้านบึง ชลบุรี ก.ค.-17
61 วัดบุญญาศรี เมือง ชลบุรี ก.ค.-18
62 บ้านถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ ก.พ.-14
63 วัดขี่ตุ่น ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ พ.ย.-15
64 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ ม.ค.-15
65 บ้านตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา ก.ค.-17
66 วังน้ำเขียววิทยาคม วังน้ำเขียว นครราชสีมา ก.ค.-16
67 บ้านหนองหินโคลน ครบุรี นครราชสีมา ก.ค.-15
68 วัดอรัญญิการาม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ก.ค.-17
69 สัมพันธ์วิทยา วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ก.ค.-18
70 บ้านลานแหลม นครชัยศรี นครปฐม ม.ค.-15
71 บ้านหนองโนทับม้า นาดูน มหาสารคาม ก.ค.-17
72 บ้านสวรรค์ราษฎร์ ภุมวาปี อุดรธานี ต.ค.-14
73 ท่าลี่ ภุมวาปี อุดรธานี ก.ค.-15
74 บ้านถนนกะเพรา แกลง ระยอง ม.ค.-15
75 วัดเขารวก ตะพานหิน พิจิตร ม.ค.-15
76 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ ก.ค.-18
77 อนุบาลนครนายก เมือง นครนายก ส.ค.-18
78 บ้านสามยอด บ่อพลอย กาญจนบุรี ก.ค.-15
79 สายอนุสรณ์ พระประแดง สมุทรปราการ  ก.ค.  18

 

80 ชุมชนบ้านเขาสมิง  อ.เขาสมิง ตราด  ก.ค.  18
81 บ้านหนองแดง   อ.ภุมวาปี อุดรธานี  ก.ค.  18
82 บ้านท่าสองแคว อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน  ก.ค.  18

83. บ้านปางแก  อ.ทุ่่งช้าง   น่าน        ก.ค. 18

 

 

No. Country
1 Nigeria
2 Cambodia
3 China
4 USA
5 Italy
6 UK
7 New Zealand
8 Singapore
9 Brazil
10 Ireland
11 Germany
12 Poland
13 Belgium
14 Australia
15 Canada
16 Malaysia
17 Croasia
18 Ukraine
19 India
20 Thailand
21 Spain
22 Hungary
23 India
24 Thailand
25 Chili
26 France
27 Hongkong
28 Vietnam
29 Napal
30 South Korea

#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง  updated 26.07.18