ผู้ริเริ่มโครงการ

10171013_10202462803143913_2025851160_n (2)Wichai Nontakan (Jason)

” Life is too short and everyone should have a good life, but not for all  the kid in this  world. It’always has  someone there who really need help…When I was in California, he had volunteered at a local Buddhist temple as a Thai teacher and it has been an unforgettable  experience in my whole life. Now I would like to thank you to all people I have met that give me the amazing stories .  Now it is a time for me and you to give something back to the world . I believe you will have definitely positively affected your life”

Education: B.Ed (Elementary Education), B.A (English)

M.A. ( Development Studies), M.Ed (Education Edministration)
Work Place: Sakeao, Thailand
Occupation: School Director
Hobbies: traveler,writer
Contact: nontakan073@gmail.com

ICCVTT’s Staff Member

นายวิชัย นนทการ (เจสัน)      แผ่นพับ ผอ วิชัย 1

แผ่นพับ ผอ วิชัย 1 อัพเดท   แผ่นพับ ผอ วิชัย PDF

การศึกษา:

2548: กศ.บ. เกียรตินิยม (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

2555: ศศ.ม. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

2561: กศ.ม (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2563: ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ทำงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ สพป.สก เขต 2

ต้องทำก่อนตาย ” ชีวิตมีเพียงหนึ่งในชาตินี้   หวังทำดีฝากไว้ในโลกา”  เป็นครูไทยหัวใจลูกทุ่ง