สยามทาวน์ยูเอสเอ บุคคลหน้าสาม : โครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว ของ “ครูวิชัย นนทการ”

คคลหน้าสาม : โครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว ของ “ครูวิชัย นนทการ”
 53966 53967

ในบรรดาครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 12 ท่านของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ลอส แอนเจลิส ปีการศึกษา 2560 ที่กำลังพร่ำสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานของพวกเราชาวไทยในเมืองแอลเอ มาได้เกือบเดือนแล้วนั้น มีอยู่คนหนึ่งเป็น “อเมริกัน ซิติเซ่น” และเคยอาศัยอยู่กับพวกเราที่นี่ รวมถึงเคยอาสาสมัครเป็นครูท้องถิ่น สอนหนังสือที่วัดไทย แอลเอ มาแล้วเมื่อหลายๆ ปีก่อน ก่อนที่เขาจะหอบความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับไปรับราชการเป็นครูสอนหนังสือเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านเขาจาน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา
เขาขื่อ ครูวิชัย นนทการ…

“ผมจบปริญญาโทสาขาพัฒนศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพาครับ โดยมาทำวิจัยที่นี่ ที่วัดไทย เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่นี่ประมาณห้าปีกว่าๆ… ก็ชอบนะครับ แต่หากอยู่บ้านเราน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่า เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าเด็กๆ ของเรายังไม่เก่งภาษาอังกฤษมากนัก แล้วอีกอย่างพ่อแม่ก็อยู่ที่โน่นด้วย ก็เลยตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทย”

นอกจากกลับไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เพื่อทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆ ตามที่ตั้งใจแล้ว ครูวิชัย นนทการ ยังจัดตั้งโครงการ “ครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว” หรือ International Coordination Center for Volunteer Teachers, Thailand (ICCVTT) ขึ้นมาด้วย เริ่มต้นเมื่อเกือบหกปีที่แล้ว โดยความช่วยเหลือของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยหลายๆ ฉบับในแอลเอ ที่ช่วยกันระจายแนวคิดของเขาให้ ทำให้ได้รับการตอบรับจากคนไทยในแอลเอ 4-5 คน ร่วมเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครชุดแรกที่โน่น…

ครูวิชัย นนทการ บอกว่า โครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้วนั้น เป็นกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเพื่อนต่างชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยแนวคิดและความตั้งใจของทีมงานให้นักเรียนไทยที่ยังขาดทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีโอกาสฝึกพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษกับครูอาสาสมัครต่างชาติ หรือครูคนไทยที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการนี่ ช่วงสองปีแรกผมก็ใช้ทุนส่วนตัวและมีการสนับสนุนจากสำนักเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ส่วนหนึ่ง ส่วนในการบริหารจัดการกิจกรรมอาสาสมัคร คือที่อยู่ที่กินของครูอาสาสมัครนี่ ทางโรงเรียนที่รับไปเป็นคนดูแล แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเดินทางไปเยี่ยม การประสานงาน ผมก็ดูแล ก็ทำมาสองปี พอปีที่สามชักไม่ไหว ทีมงานก็เลยได้ไอเดียว่าเราควรเก็บค่าสมัคร ก็เก็บคนละ 15 ดอลลาร์… ซึ่งก็ไม่ค่อยพอหรอกครับ แต่ก็พอจัดการไหว… แต่ปีนี้เราได้ไอเดียใหม่ คือถ้าเขาตั้งใจไปทำงานจริงๆ เราจะไม่เก็บเงิน คือถ้าไปอยู่ในโครงการสามเดือนนะครับ เราจะไม่เก็บเงิน แต่ถ้าไปเดือนเดียวก็เก็บค่าสมัคร 50 ดอลลาร์ สองเดือนก็ 25 ดอลลาร์ เพื่อเอาเงินนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ครับ”

จากจุดเริ่มต้นแบบเล็กๆ เมื่อปี 2555 หรือเมื่อห้าปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน โครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว มียอดรวมอาสาสมัครมากกว่า 300 คน จาก 25 ชาติทั่วโลก สามารถขยายความช่วยเหลือออกไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมๆ 50 โรงเรียน…

“โรงเรียนอื่นๆ เขาก็ทำเรื่องขอมา ให้เราส่งอาสาสมัครไปสอนเด็กๆ ด้วย เราก็จะพิจารณาใบสมัครของแต่ละโรงเรียน แล้วก็จะจัดสรรครูไป ส่วนใหญ่จะส่งครูอาสาสมัครไปโรงเรียนละสองคนนะครับ จะได้เป็นเพื่อนกัน”

คำนวณคร่าวๆ ได้ว่าในช่วงเวลาห้าปีเศษที่ผ่านมา มีนักเรียนไทยตัวเล็กๆ ต้ั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมต้น จำนวนหลายพันคนทีเดียว ที่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้นกับโครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว นี้…

ครูวิชัย นนทการ บอกต่อไปว่า ปัจจุบันนี้ โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สก 2 ซึ่งมี คุณครูจิรวัฒน์ คุณเวียน เป็นผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษของอาสาสมัครต่างชาติ และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของอาสาสมัครนานาชาติ โดยขณะนี้มีอาสาสมัครนานาชาติ กำลังปฏิบัติงานที่เมืองไทย 14 คน และกำลังจะเดินทางไปปฏิบัติงานอีก 42 คนในปีการศึกษา 1/2560

“พวกเราทีมงานทุกคน เอาใจทำงาน ยินดีสละเวลา สละทรัพย์ และแรงกายแรงใจ มุ่งมั่นทำงานนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับ” ครูวิชัย นนทการ บอก และว่าการระดมอาสาสมัครนานาชาติ ได้เข้าไปสอนภาษาอังกฤษให้เยาวชนไทยในต่างจังหวัดแบบนี้ ถือว่าเป็นการเผยแพร่พภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และความงดงามแบบไทยๆ ให้กับชาวต่างชาติที่มีจิตอาสาเหล่านี้ได้รู้จักและประทับใจอีกด้วย

“พวกเราไม่มีค่าตอบแทนอะไรนะครับ ได้แต่ความชื่นใจ ที่ได้เห็นรอยยิ้ม ได้เห็นเด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ได้เห็นอาสาสมัครได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรม เห็นพวกเขามีความสุข… นั่นคือสิ่งที่เรามีความสุขไปด้วย”

การกลับมาเยือนถิ่นเก่า คือนครลอส แอนเจลิส ที่ครูวิชัย นนทการ เคยพำนักอาศัยอยู่นานถึงห้าปี ในฐานะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ลอส แอนเจลิส หนนี้ นอกจากจะตั้งใจอบรมบ่มเพาะความเป็นไทยให้กับลูกหลานพวกเราที่นี้แล้ว ครูวิชัย นนทการ ยังถือโอกาสนำโครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว มาเผยแพร่ที่นี่อีกครั้ง…

“คือทุกวันนี้ โครงการนี้มันป็อปปูล่าร์มากที่จีน มีอาสาสมัครจีนเยอะ แต่จริงๆ เราอยากได้คนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับ… เลยอยากจะขอฝากเชิญชวนเยาวชนไทยที่นี่ หรือใครมีเพื่อนอเมริกันที่มีใจรักงานอาสาสมัคร ต้องการช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีๆ ให้กับประเทศไทย หากมีเวลาว่างสักสามสัปดาห์ขึ้นไป ก็อยากจะให้ไปเป็นครูอาสากับเรา… โดยเราจะดูแลเรื่องที่พักและอาหารให้ทุกวันตลอดเวลาที่อยู่กับโครงการครับ”

ส่วนคุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครนานาชาติ จ.สระแก้ว นั้น ครูวิชัย นนทการ บอกว่าขอเพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว และมีความรู้อย่างต่ำระดับไฮสกูลขึ้นไป…

“หากมีข้อสงสัย หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดของโครงการและกรอกสมัครได้บนเว็บไซต์ของโครงการเลยครับที่ www.freevolunteerthailand.org หรืออีเมล์มาคุยกับผมก็ได้ที่ nontakan073@gmail.com หรือหากมีโอกาสแวะมาที่วัดไทย แอลเอ ก็มาคุยกับผมได้ครับ” ครูวิชัย นนทการ กล่าวในที่สุด.

นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม, 
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส