เคล็ดลับการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติให้สำเร็จ

ผู้เขียนขอยกบทความวิชาการที่มีประโยชน์ที่เกียวข้องกับชาวต่างชาติมานำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ นำมาจากเวป (Thailandtotaltraining.com:เข้าถึงข้อมูล 6 พ.ค. 56) เรื่อง เคล็ดลับการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ดังมีข้อความดังนี้

1. เมื่อไม่เห็นด้วย ขอให้พูดออกมา

ความกล้าที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับหัว หน้า โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับเส้นตาย รายละเอียดของการนำไปปฏิบัติ หรือกิจกรรมสำคัญที่อาจจะเป็นจุดวิกฤตต่อแผนงาน เราจะต้องแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างสุภาพและตรงไปตรงมา อย่าเกรงใจด้วยการพยักหน้า และบอกว่า Yes เพราะคนไทยเราเมื่อมีการพยักหน้า เราหมายถึงว่า เรารับฟัง แต่สำหรับคนต่างชาติแล้ว เขาจะหมายถึงว่า เราเห็นด้วย และตกลงตามนั้น ก็คือว่า เรารับปากเขา เมื่อรับปากแล้ว หากไม่สามารถทำได้ เราก็ได้ทำลายความเชื่อถือในตัวเราลงโดยไม่รู้ตัว เพราะคนไทยเรามักจะ “ไม่เป็นไร” แต่สำหรับคนต่างชาติแล้ว หากคุณจะรับปาก ขอให้แน่ใจก่อนว่า เราจะสามารถทำตามที่รับปากได้จริง

2. เมื่อไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ ขอให้กล้าถาม

ชาวต่างชาติมักจะยินดี หากเมื่อมอบหมายงานแล้ว ลูกน้องมีคำถาม เพราะแสดงว่า เราให้ความสนใจกับรายละเอียดของงาน และแสดงออกถึงความต้องการที่จะเข้าใจเพื่อจะได้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วย โดยปกติแล้ว หัวหน้างานส่วนใหญ่นี้จะใจกว้างพอที่จะไม่ดูแคลนคำถามของเรา หากเขาเห็นว่า เราไม่เข้าใจหรือไม่รู้

3. ยอมรับความผิดพลาดในงาน ตั้งแต่เนิ่นๆ

เมื่อเกิดผิดพลาดในงาน เราควรบอกให้หัวหน้าทราบตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อเริ่มทราบ เพราะแนวโน้มของความเสียหายจะน้อยกว่า และโอกาสของการแก้ไขปัญหาจะง่ายขึ้นกว่าที่จะปล่อยให้เนิ่นนาน จนปัญหาบานปลายไปจนเกินกว่าจะแก้ไ

4. พูดให้ชี้เฉพาะเจาะจงขึ้น
คนไทยเราถูกอบรมมาให้ระมัดระวังคำพูดมิให้กระทบกระทั่งความรู้สึกคนอื่น ซึ่งทำให้เมื่อเกิดปัญหา เรามักจะพูดอ้อมค้อมไม่ตรงกับประเด็นของปัญหา ทำให้คนฟังสับสนไปหมด ทางแก้คือ ควรจะทำให้ความคิดชัดเจนและมีการลำดับขั้นตอนให้ดีเสียก่อน ก่อนที่จะเข้าประชุมหรือหารือกับหัวหน้างาน อาจจะเริ่มจากนั่งเขียนความคิดของเราดูก่อน แล้วก็ลำดับความคิดว่า ต้องการคุยเรื่องอะไร อะไรเป็นสาเหตุ มีข้อมูลอะไรสนับสนุน และมีข้อเสนอแนะสำหรับปัญหานั้นอย่างไรบ้าง อย่าเข้าพบกับหัวหน้าด้วยปัญหาเพียงอย่างเดียว ควรจะมีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานั้นด้วย อย่าหงุดหงิดเพราะคิดว่า หากรู้ทางแก้แล้วคงจะไม่เข้าไปถาม การที่เราคิดวิธีการแก้ไขปัญหาไปด้วย หัวหน้าจะชมเชยและอาจเสนอแนะเพิ่มเติม ทำให้เราเกิดความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองมากขึ้น

5. บอกความคืบหน้าเป็นระยะ
หัวหน้างานส่วนใหญ่ต้องการทราบความคืบหน้าของงานเป็นระยะ เราจึงควรรายงานเขาอย่างต่อเนืองและสม่ำเสมอ ส่วนที่ว่าจะต้องรายงานถี่หรือละเอียดขนาดไหน หรือต้องการให้รายงานในลักษณะไหน เป็นเอกสาร หรือลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ เราคงต้องศึกษาสไตล์ของหัวหน้าแต่ละคน แล้วนำมาประยุกต์ใช

6. บันทึกสิ่งที่คุณทำเป็นลายลักษณ์อักษร
การบันทึกสิ่งที่คุณทำ บันทึกความเข้าใจ (Memo) บันทึกการประชุม หรือรายละเอียดของงาน จะช่วยได้หลายกรณี เช่น ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน การบันทึกผลงานหรือความสำเร็จของเรา ก็สามารถนำไปอ้างอิงได้ในอนาคตได้ เคล็ดลับเหล่านี้ แม้ไม่ใช่หัวหน้าชาวต่างชาติ เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อเป็น”ลูกน้องในดวงใจ” ของหัวหน้า

อีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูไทยที่จะได้ร่วมทำงานกับครูอาสามัครต่างชาติ เรื่อง “การทำงานของคนไทย ในมุมมองของชาวต่างชาติ” (http://alturl.com/yiavv: เข้าถึงข้อมูล 6 พ.ค. 56)

ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง

คนไทยมักจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ เคยทำมาอย่างไรก็จะทำอยู่อย่างนั้น

ไม่ค่อยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง และถ้าฝรั่งเอาวิธีใหม่ๆเข้ามาทำให้พวกเขาต้องทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม ก็จะถูกมองว่าเป็นการสร้างความรำคาญให้พวกเขา และมักจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่หรือถูกต่อต้านก็มี – เจฟฟรี บาร์น

การโต้แย้ง

เมื่อมีการเจรจา คนไทยจะไม่กล้าโต้แย้ง ทั้งๆที่ตัวเองกำลังเสียเปรียบส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นคนคุมเกม บางคนบอกว่านิสัยอย่างนี้เรียกว่า “ขี้เกรงใจ” แต่สำหรับฝรั่งแล้ว นิสัยนี้จะทำให้คนไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร – ทานากะ โรบินส์(จูเนียร์)ฟูฮาระ

ไม่พูดในสิ่งที่ควรพูด

เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคนไทยคือ มักจะไม่ค่อยกล้าบอกความคิดของตนเองออกมา ทั้งๆที่คนไทยก็มีความคิดดีไม่แพ้ฝรั่งเลย แต่มักจะเก็บความสามารถไว้ไม่บอกออกมาให้เจ้านายรู้ และจะไม่กล้าตั้งคำถาม บางทีฝรั่งก็คิดว่าคนไทยรู้แล้วเลยไม่บอกเพราะเห็นว่าไม่ถามอะไร ทำให้ทำงานกันไปคนละเป้าหรือทำงานไม่สำเร็จ เพราะคนที่รับคำสั่งไม่รู้ว่าถูกสั่งให้ทำอะไร -ไมเคิล วิดฟิล์ค

ความรับผิดชอบ

ฝรั่งมองว่าคนไทยมักไม่ค่อยกำหนดระยะเวลาในการทำงานไว้ล่วงหน้า ทั้งๆที่งานบางชิ้นต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ค่อยผูกพันและรับผิดชอบเป็นลายสักษณ์อักษร ถ้าให้เซ็นต์ชื่อรับผิดชอบงานที่ทำ คนไทยจะกลัวขึ้นมาทันที เหมือนกับกลัวจะทำไม่ได้หรือกลัวจะถูกหลอก – สเตฟานนี่ จอห์นสัน

วิธีแก้ไขปัญหา

คนไทยไม่ค่อยมีแผนการรองรับเวลาเกิดปัญหา แต่จะรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ไปแบบเฉพาะหน้า หลายครั้งที่ฝรั่งพบว่า คนไทยไม่รู้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ต้องรอให้เจ้านายสั่งลงมาก่อนแล้วค่อยทำตาม “ถ้าเจ้านายไม่อยู่ทุกคนก็จะประสาทเสียกันหมด”  – ดร.มาเรีย โรเซนเบิร์ก

คำว่าไม่เป็นไร

เป็นคำพูดที่ติดปากคนไทยทุกคน ทำให้เวลามีปัญหาก็จะไม่มีใครรับผิดชอบ และจะไม่ค่อยหาตัวคนที่ทำผิดด้วย เพราะเกรงใจกัน แต่จะใช้คำว่า “ไม่เป็นไร” มาแก้ปัญหาแทน – เจนิส อิกนาโรห์

ทักษะในการทำงาน

1.ไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ถ้าทำงานเป็นทีมมักมีปัญหาเรื่องการกินแรงกัน

2. ไม่ค่อยมีทักษะในการทำงาน แม้จะผ่านการศึกษาในระดับสูงมาแล้ว และไม่ค่อยใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

3.พนักงานชาวไทยที่รู้จักส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของโลกเท่าใดนัก แล้วไม่ค่อยชอบหาความรู้เพิ่มเติมแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการก็ตาม – เดวิด กิลเบิร์ก

เหตุที่นำบทความนี้เพื่อให้เราทราบง่าได้รู้จักว่าชาวต่างชาติมองคนไทยอย่างไร เราจะได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมที่จะร่วมทำงานกับชาวต่างชาติ

#ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง