Asian Pacific News, Kru Thai and Thai student Story

Kru Thai and Thai student Story (ครูไทยหัวใจลูกทุ่ง)             The International Coordination Center Volunteer Teachers in Thailand.

สวัสดีครับ ผมเจสัน เป็นครูรัฐบาล สอนอยูที่โรงเรียนวัดพุทธิสาร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  เป็นโรงเรียนชนบทของจ.สระแก้ว ขณะนี้ผมได้ทำโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้   เพราะอยากเห็นเด็กๆในชนบทมีโอกาสที่ทัดเทียมกับเด็กในเมืองกรุงที่มีฐานะดี ได้เรียนในโรงเรียนที่พร้อม

โครงการที่ว่า คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครนานาชาติขึ้น (International Coordination Center Volunteer Teacher ,Thailand) มีจุดประสงค์เพื่อรับสมัครอาสาสมัครต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ และมีใจรักงานอาสา ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทยในชนบท

ในระยะแรกเริ่มของกิจกรรมการรับสมัครครูอาสาสมัครนานาชาตินั้น (เดือนสิงหาคม 2555) นั้นเป็นช่วงของการทดลองผล จึงได้รับสมัครต่อเนื่องมากหลายต่อหลายรุ่น เกิดผลตอบรับที่ดีกว่าที่คาด คือ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ  ทุกคนอยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมองครูชาวต่างชาติ และโรงเรียนอื่นๆ ก็อยากจะให้ครูอาสาสมัครต่างชาติไปสอนโรงเรียนบ้าง

ด้วยเหตุนี้จึงการการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครูอาสาสมัครนานาชาติขึ้นที่โรงเรียนวัดพุทธิสาร ขณะนี้โรงเรียนยังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆจำนวนมาก ที่จะรองรับครูอาสาสมัครต่างชาติที่สมัครเข้ามาอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษแล้วกว่า 17 คน จากหลายประเทศทั่วโลก  เช่นที่พัก เครื่องอำนวยความสะดวก รวมถึง สื่อการเรียนการสอนของนักเรียน

สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการในขณะนี้ คือการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายองค์กรต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์เป็นต้น

หางบประมาณสนับสนุนที่ยังขาดแคลน ได้แก่

⦁           การปรับปรุงที่พักครูอาสาสมัครต่างชาติให้มีคุณภาพ คือ ติดมุ้งลวด และติดฝ้า ป้องกันยุงหรือแมลง

⦁           จักรยาน จำนวน 3 คัน สำหรับครูต่างชาติเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

⦁           สื่อการเรียนการสอนของเด็กๆ เช่น  หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ เกม บัตรคำ เป็นต้น

⦁           เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติสมัครเข้ามาร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับภาษาต่างประเทศ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำไปเพื่อจุดประสงค์ดี ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทุกคนในทีมงานทำงานด้วยใจ แม้จะไม่มีเงินทุนงบประมาณจำนวนที่เพียงพอ แต่ทีมงานของเราก็จะดำเนินก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ดังนั้น หากใครต้องการมาร่วมเป็นหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กๆพวกเรายินดีต้อนรับจากใจ ด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อการศึกษาให้กับเด็กและเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมแลกเรียนรู้ร่วมกัน…เพื่อประเทศชาติของเรา

Hello everyone and Sawasdee Krub, My name is Jason Nontakan. I am a teacher at a rural school inThailandcalled theWatputthisanSchoolinSakeaoProvince. This is an elementary school as well as a secondary school.

Now, I have a program to develop English as a second language for my students to learn. I have dreamt of a day when the children in our province can learn English as well as the students in the capital,Bangkok.

My project is known as the International Coordination Center Volunteer Teachers in Thailand. The point of this project is to look for volunteer teachers who can work and have the ability to teach English, as well as do volunteer work for the students in the rural area, along with an interest in learning about the culture in Thailand.

I initially started to prepare for this program in August 2012 by inviting foreign friends to visit my hometown and to voluntarily teach with me. I have heard praise in their feedback and would like to continue with this. The staff at the school is enthusiastic to learn English as well as the students.

They would also like to know about the world outside ofThailand. Other schools in the area like the idea and want to also have volunteers.

My project has grown very well and we want to expand. We would need help finding more parties that are willing to help in certain areas, such as suitable housing for the volunteers, etc. We will also need some teaching aids such as instruction books, word cards, computers, etc.

I need to advertise my project in the media including television, the internet, newspapers, and personal communication.

เรื่องเล่าประทับใจเล็กน้อย ของครูและเด็กนอก(เมือง)

(เบื้องหลังกองถ่าย)The Story Telling Contest, Be hide the successes

ด.ช.บรรณสรณ์ แข่งขันทักษะวิชาการ เล่านิทานภาษาอังกฤษ ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับกลุ่มระดับเขตสพป.สก 2  จะเข้าแข่งระดับภาคเร็วๆนี้ โปรดติดตามตอนต่อไป…ตอน ผมจะเป็นซุปตาร์ ของด.ช.ต้า โรงเรียนวัดพุทธิสาร…. (ล้มแชมป์ โรงเรียนสองภาษา)

The boy name is Ta. He is the story telling winner of about 100 schools competitors in Sakeao  province Education area 2… He is going to continue participate in next competition in Rayong provice very soon!

Here is the short story that happened last night and just today.

Teacher, I have only the one small student uniform. It’s very dirty and I try very hard to clean it up. But it still be the same. What should I do?

ครูครับ ผมมีชุดนักเรียนคับ ชุดเดียว เปื้อน มันซักไม่ออก…ทำไงดีครับครู

Ok,I am going to help you for cleaning your student uniform tonight, don’t worry. Just be happy . go take a rest. Tomorrow you  are going to be the winner..ok ?

ครูจะทำให้สะอาดเอง ไปพักให้สบาย…พรุ่งนี้เธอจะไปเป็นที่หนึ่ง

ครูครับ ผมไม่มีเข็มขัด…มีอันขาดๆ เส้นเล็กๆ..ทำไงดีครับ

ครูให้เธอให้ใหม่…รางวัลที่เธอตั้งใจฝึกซ้อม

Teacher!, I don’t have the student belt. The old one is broken and small.Ok, I am going to buy you a new one that for the prize of your working so hard.

Teacher, I don’ t have the iron. My cloth is not smooth.. I  am not gonna be winner tomorrow for sure. How can I do, teacher?

Ok. I will do it, teacher said.

เสื้อผมยับมาก ผมไม่มีเตารีด…ทำไงดีครู ผมไม่ชนะนี่เลย…เอ้าครูรีดให้เอง

Finally, your cloth is already look good… You think so?

เสร็จแล้ว ครูเสื้อผ้า พร้อมแล้ว …ขอบคุณครูมากครับ ผมไม่มีพ่อแม่ทำให้

Thank you, Teacher for what you have done for me..I don’t have parents to do for me..Thank you very much.

ครูพาไปกิน KFC. ที่ห้าง เพราะผมไม่เคยกินนี่ครู

This is the prize of your success, The winner.

Thank you, teacher. I have never eaten the KFC before.สู้นะ ซุปตk ครูให้กำลังใจ..

Do the best, boy.

ครูก็หิว…I am hungry too.

“แม้ว่าเราจนยาก ไม่พร้อมหลายด้าน เป็นโรงเรียนวัด.แต่เราทำได้เป็นที่หนึ่ง ชนะโรงเรียนหรูๆ เพราะ”เราสู้ ตั้งใจ และเต็มที่” Even though ,we don’t have much thing to support as such as a money. Don’t need to worry about it, We fight by using the brain not the wealthy. If we do the best and no give up easier, the winner is going to be you”

Picture and Story by Teacher Jason.

ภาพและเรื่องโดยครูเจสัน 30 ต.ค. 55

Contact information (ข้อมูลสำหรับการติดต่อ)

Jason Nontakan (Founder and Thai teacher) Born and raised in Sakeao but spent time in the USA for 5 years, working as volunteer teacher. In 2012, I left my job in the USA to begin a new life teaching in Thailand. In 2005, I started ICVTT as a way to provide help to Thai students in the country side in need.

Watputthisan school Moo 5. Nongmarkfhai village ,

Watthana Nakorn District, Sakeao Provice 27160. (Thailand)

Tel:089-245-3776

E-mail: nontakan072@hotmail.com

Website: www.freevolunteerthailand.org