รร_0. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0009

รร_0. บ้านโคกสูง_๑๘๐๕๐๒_0009