ท้องท่งเพื่อนรัก ตอนอวสาน…เรื่องราวของนักเขียนสมัครเล่น

ท้องท่งเพื่อนรัก ตอนอวสาน…เรื่องราวของนักเขียนสมัครเล่น

                    ชีวิตทุกชีวิตบนโลกล้วนแต่ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้อง ทำมาหากินเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เมื่อเกิดมาแล้ว ต้องทำตัวเองให้มีชีวิตดำรงอยู่และต้องอยู่อย่างมีความสุข       สังคมทุกวันนี้มีวันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของมัน เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ธรรมชาติเปลี่ยน มันจึงทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย กาลเวลาผ่านไปคืออดีต ซึ่งมีทั้งเรื่องราวที่ดีน่าจดจำและเรื่องราวที่ใจอยากจะลืม มันก็มีคละเคล้ากันไปเป็นเรื่องธรรมดา     หากพิจารณาสิ่งที่ผ่านไปในอดีต จะเห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านไปย่อมทำให้คนเราได้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนอยู่ว่าจะทำให้เราอยู่อย่างไรเพื่อความอยู่รอด  หากเราสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านไปมาเป็นบทเรียนสอนตัวเองเพื่อให้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็คงเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมากทีเดียว                 เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว จึงหาโอกาสสละเวลาเล็กน้อยเพื่อนึกถึงอดีตดีๆ  ซึ่ง ณ เวลานี้ยากนักจะหาสัมผัสกับความรู้สึกดีๆอย่างนั้นเพราะเมื่อใดได้หลับตามองย้อนอดีตทำให้รู้สึกเป็นสุข มันทำให้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแจ่มชัด  เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวชนบทเป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งของสังคม ที่เราจะละทิ้งเสียไม่ได้ แต่ปัจจุบันชนบทกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเป็นผลพวงของการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม จนลืมรากฐานสังคมเกษตรกรรมไทยแบบดั้งเดิมที่เติบโตและหล่อเลี้ยงชีวิตบรรพบุรษรุ่นแล้วรุ่นเล่า   มันน่าเสียดายมากขนาดไหนหากความสุขของท้องทุ่งที่เป็นเพื่อนแท้กำลังถูกสังคมคนเมืองกลืนกิน   ธรรมชาติถูกทำลายจางหายไปกับการสนองความอยากตัณหาอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ที่เห็นความสำคัญของวัตถุมากกว่าจิตใจ วัดความดีความเลวอยู่ที่เงินตรา  สังคมแก่งแย่งเพื่อปากท้อง และความอยู่รอดของชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสุขที่แสวงหาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าแต่มันก็อาจจะไม่เลวร้ายเกินไป  หากผู้คนมีจิตสำนึกที่ดี ใส่ใจกับธรรมชาติ เข้าใจในธรรมชาติ หวงแหนรักษาพวกเขาอย่างจริงใจ รางวัลที่พวกเราจะได้รับนั่นคือ ความสุข สิ่งที่คนทุกคนปรารถนา หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ตั้งมีโอกาสลืมตาดูโลก จนกระทั่งปัจจุบัน ผ่านไป 25 ปีเต็ม   และเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมบ้านนอกอย่างเราๆ แต่สำหรับผมมันคือสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง  เพราะนี้คือ ท้องทุ่งเพื่อนรักRead more about ท้องท่งเพื่อนรัก ตอนอวสาน…เรื่องราวของนักเขียนสมัครเล่น[…]

Tawan’s story (“ตะวัน” ดวงน้อยที่สร้างพลังแสงอันยิ่งใหญ่ในใจครู)

Tawan’s story (“ตะวัน” ดวงน้อยที่สร้างพลังแสงอันยิ่งใหญ่ในใจครู)

  Tawan’s story            This little 10 year old boy, Tawan Boonrod took a photo with me, Wichai (Jason).He is studying in grade 4, Watbhuthisan school, Sakaeo. He comes from very poor family. His father is a labourer. He has 1 younger sister (grade 2) and 1 younger brother (kinder garden).         Teachers in schoolRead more about Tawan’s story (“ตะวัน” ดวงน้อยที่สร้างพลังแสงอันยิ่งใหญ่ในใจครู)[…]