ร.ร.วัดวันยาวล่าง 1_๑๘๐๓๒๖_0046

ร.ร.วัดวันยาวล่าง 1_๑๘๐๓๒๖_0046