About US

1622694_10202008355343002_585216076_nThe ICCVTT or International Coordination Centre for Volunteer Teachers is a non- profit organization established in January 2013 with the aim of improving the English skills of students in rural Thailand who lack contact with native English speakers.  The program emphasizes providing educational opportunities, stronger school materials, and a better understanding of the English language among the schools within the Province of Sakaeo.  This is primarily being undertaken by recruiting volunteer foreign teachers to provide English lessons to students.  Volunteers are not paid a salary, but rather, are recruited on the basis of giving their time and effort in return for inexpensive accommodation and meals during their stay at our schools.  Teaching English to students and teachers remains the core function of the volunteer, and we expect that each volunteer will gain a valuable experience by having discussions and collaborating with teachers and students alike during the course of their stay.  We see this program as a great benefit to the future of Thailand by assisting in improving the English literacy and skills of the local people, ultimately propelling our nation to becoming highly competitive within the ASEAN community.

致来自中国的申请者:

ร.ร.วัดวันยาวล่าง 1_๑๘๐๓๒๖_0047欢迎您对ICCVTT项目的关注和了解!我们欢迎每一位富有激情、爱心和同情心的志愿者申请我们的项目,与我们一同致力于为泰国乡村的小朋友带来更好的英语语言学习机会!ICCVTT项目是一个非营利性教育组织,由来自泰国东北部沙缴府的中学老师Jason于2013年创立。他深深的感受到泰国乡村的孩子没有太多与母语为英语的人交流和沟通的机会,加上浓厚的“泰式英语”,使他最终决心创立这样的项目,来给这些孩子们一个改善和提升英语能力的机会。志愿者通过面试申请加入ICCVTT,就有机会走进充满活力和乐趣的泰国中小学,去做一名志愿者英语老师,独立教授从幼儿园到中学的学生英文。志愿者借此机会,可以体验泰国文化,游遍泰国!我们非常欢迎您去了解我们的项目,并且可以参与其中!

Quem nós somos 

29542507_559657331057874_3387078335328390005_nA ICCVTT ou Centro de Coordenação Internacional para Professores Voluntários, é uma Organização não governamental inaugurada em 2013 com o objetivo de melhorar os conhecimentos da língua inglesa na zona rural da Tailândia que possui pouco contato com pessoas que falam inglês. O programa enfatiza o fornecimento de oportunidades educacionais, materiais escolares mais fortes e uma melhor compreensão da língua inglesa entre as escolas da província de SaKaeo. Isto esta sendo realizado principalmente através do recrutamento de professores voluntários estrangeiros para ministrar as aulas de inglês para os estudantes. Os voluntários não são remunerados e, em troca de sua dedicação, tempo e esforço, recebem acomodação e refeições simples durante toda a estadia. Ensinar inglês a alunos e professores continua a ser a função principal do

voluntario e, esperamos que cada voluntario ganhe uma experiência valiosa através de discuções e a colaboração com os alunos e professores durante sua estada. Vemos esse programa como um grande benefício para o futuro da Tailândia ajudando a melhorar a alfabetização e as habilidades em inglês da população local, o que ajudou a levar a nação a tornar-se altamente competitiva dentro da comunidade da ASEAN

 

International Coordination Centre for Volunteer Teachers (ICCVTT)

รร.วอนนภาศัพท์_๑๘๐๓๒๖_0057là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tháng 1 năm 2013, với mục đích giúp cải thiện Tiếng Anh cho học sinh vùng quê trên đất nước Thái Lan. ICCVTT là cơ hội để nâng cao giáo dục, cách riêng là cải thiện kĩ năng ngoại ngữ của học sinh thuộc một số trường công lập ở tỉnh Sakeo và Chonburi. Ngoài ra, chương trình cũng tạo điều kiện để nâng cao trình độ tiếng anh của giáo viên. Chương trình  tuyển dụng các tình nguyện viên có khả năng tiếng anh và đam mê với việc dạy học. Tình nguyện viên sẽ được cung cấp chỗ ở và bữa ăn hàng ngày trong suốt thời gian lưu trú tại hệ thống trường học của chúng tôi. Hy vọng điều này nâng cao kiến thức, khả năng tiếng anh cho người dân và mang lại sự phát triển cho đất nước Thái Lan; đặc biệt mang đến lợi ích cho các bạn là những tình nguyện viên những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống!

ศูนย์ประสานงานครูอาสามัครนานาชาติ จ.สระแก้ว 

โรงเรียนนาปามโนรถ_๑๘๐๓๒๖_0009ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ กิจกรรมอาสาสมัครนานาชาติ โครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของพวกเราชาวอาสาสมัครด้วยมุ่งหวังที่จะเห็นเด็กและเยาวชนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับนานาประเทศรวมถึงต้องการเปิดโลกทัศน์ของคนในชาติได้เรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างมิตรภาพและรอยยิ้มกับเพื่อนมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดสันติสุขในโลกใบนี้ โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้  นับแต่นี้เป็นต้นไป….ยังมีอาสาสมัครที่เก่งและมีความสามารถพร้อมด้วยใจรักบริการ อยู่มากมายรอคุณอยู่…